Artpool40Aktív Archívumok, Művészeti Hálózatok

Az Artpool Művészetkutató Központ nemzetközi konferenciája

Budapest, 2020. február 20-21. Szépművészeti Múzeum, Schickedanz Terem

Agustina Andreoletti | Zdenka Badovinac | David Crowley | Cseh-Varga Katalin | Mela Dávila Freire | Lina Džuverović | Meghan Forbes | Daniel Grúň | Sarah Haylett | John Held | Roddy HunterBodor Judit | Jasna JakšićTihana Puc | Klara Kemp-Welch | Kaja Kraner | Kürti Emese | Karolina Majewska-Güde | Páldi Lívia | Henar Rivière | Sven Spieker | Kristine Stiles | Timár Katalin | Tomasz Załuski | Elisabeth Zimmermann

Sven Spieker [Életrajz]
Öndokumentálás mint művészeti gyakorlat Kelet-Európában

Absztrakt:

Előadásom az öndokumentálás mint művészeti gyakorlat problémáját vizsgálja a hatvanas és nyolcvanas évek között, különös tekintettel Kelet-Európára. Az öndokumentáció intézményesítés(-ellenességének) megjelenése érdekel, illetve performanszhoz kötődő vonatkozásai KwieKulik, Tomislav Gotovac és mások munkáiban. Elsősorban azzal foglalkozom, hogy milyen mértékben befolyásolja a „dokumentumokról” alkotott, Kelet-Európára és szociopolitikai kontextusára jellemző vagy éppen nem jellemző felfogásunk az öndokumentálás értelmezését. Tágabb értelemben és a globális művészettörténetről jelenleg zajló vitákat szem előtt tartva megkísérlem elhelyezni témámat a művészeti és kurátori „dokumentarista fordulattal” foglalkozó diskurzusban.