Artpool40Aktív Archívumok, Művészeti Hálózatok

Az Artpool Művészetkutató Központ nemzetközi konferenciája

Budapest, 2020. február 20-21. Szépművészeti Múzeum, Schickedanz Terem

Agustina Andreoletti | Zdenka Badovinac | David Crowley | Cseh-Varga Katalin | Mela Dávila Freire | Lina Džuverović | Meghan Forbes | Daniel Grúň | Sarah Haylett | John Held | Roddy HunterBodor Judit | Jasna JakšićTihana Puc | Klara Kemp-Welch | Kaja Kraner | Kürti Emese | Karolina Majewska-Güde | Páldi Lívia | Henar Rivière | Sven Spieker | Kristine Stiles | Timár Katalin | Tomasz Załuski | Elisabeth Zimmermann

Timár Katalin [Életrajz]
A mail art elmélete. Rendszerek és megközelítések

Absztrakt:

Pontosan harminc éve annak, hogy a szakdolgozatomat a mail artról megírtam, miközben az Artpoolban dolgoztam gyakornokként. A dolgozattal kettős célom volt. Egyrészt a mail artot szigorúan elméleti szempontból akartam megvizsgálni azért, hogy bebizonyítsam, mennyivel radikálisabb a neoavantgárd művészethez képest. Másrészt a kapcsolatművészet legfontosabb jellemzőit tárgyalva meg akartam mutatni az akkori kortárs magyar művészetelmélet bizonyos hiányosságait, amelyet egyfajta dualista gondolkodásmód hatott át. Véleményem szerint ez alkalmatlan volt olyan művészeti jelenségek, mint például a mail art tárgyalására. Emellett az akkoriban zajló, a posztmodern magyarországi recepciójáról szóló viták különös hátteret adtak a dolgozatomban megfogalmazott álláspontnak.

Előadásomban visszatérek az 1990-es dolgozatomhoz és a mai teoretikus álláspontomból vizsgálom újra az akkori elképzeléseimet. Harminc évvel ezelőtt rendkívül kritikus voltam a magyarországi művészetelmélet állapotával szemben, azonban nem tudtam olyan elméleti keretet javasolni a mail art számára, amely a meglévő sémákon túlmutatott volna. (Ebben az értelemben az elképzeléseim és én magam is a saját egyetemi és művészeti közegem termékei voltunk.) Nagyon szeretnék ennek a próbálkozásnak ismét nekifutni és új elméleti keretet javasolni ennek a művészeti mozgalomnak.