The Telematic Society: art in the ‘fourth dimension’

A telematikus társadalom: művészet „a negyedik dimenzióban”

Friedrich WINNES (D)

links / lásd még: Galántai György: A különbözés rejtett azonosságokkal, 2003