2000 - A VÉLETLEN ÉVE AZ ARTPOOLBAN
(a véletlen: csak a valamihez képest és a valamin túl lehetséges)

english

az IDŐ és az intermédia

a Média Modell INTERMÉDIA - Új képfajták - Interaktív technikák
című műcsarnoki kiállításhoz kapcsolódó
kérdések:

idő=véletlen (?)
tér=káosz (?)

véletlen=inter (?)
káosz=média (?)

az „intermedia” az IDŐ a térben
vagyis a véletlen a káoszban (?)


az IDŐ úgy van, hogy nincs, vagyis csak véletlenül van (Albert Einstein: „minden megfigyelőnek külön lokális „saját ideje” van, minden mozgó koordináta-rendszerhez tartozik egy önálló óra. Nincs abszolút idő, amely szerint meg lehetne állapítani, hogy éppen hány óra van az Univerzumban.”)

a TÉR (káosz=media) pedig azért van, hogy az idő érzékelhető legyen (Dick Higgins: „A ready-made vagy más néven talált tárgy, bizonyos értelemben intermédium, mivel nem arra szánták, hogy a tiszta médiumhoz illeszkedjen: ezt sugallja, olyan területre utalva, mely a művészeti médiumok általános terepe és az élet médiuma között helyezkedik el.”)

a TÉR egy eleme a „talált tárgy”, egy véletlen valamely mozgó koordináta-rendszer idejében. A művészet virtuális- és a politika által manipulált élet „valóságos- tárgyainak” terében a tudomány világosítja meg a mindig alakulásban lévő „véletlen naplókat”.

Minden „véletlen napló” egy koordináta-rendszer köteg, egyfajta mozgó és állandóan más alakzatokat felvevő mintázatképződés.

A „véletlen napló” jól érzékelhető (és érzékelhetetlen) mintázatképződése kívül esik minden ismert mediális lehetőségen és később sem válik lehetővé besorolása a médiumok körébe. (St.Auby Tamás: „A „médium” szót szűkebb értelemben, művészeti közvetítőeszköz értelemben véve, az intermediális művészet azzal a területtel foglalkozik, ami ezen közvetítők által megnyilatkozó területeken kívül esik.”)

A „véletlen napló” esetében az idő vagy a véletlen lehetne médium, ami képtelenség, de mivel mégis közvetítőként működik ezért elmondható, hogy itt az intermedia abszolut (vagy reális) lehetősége demonstrálódik.

A „titok” valószínűleg abban rejlik, hogy az „intermedia" kifejezés a médiumokon túlra mutat, ahol már a „véletlen napló”-szerű konstrukciók közvetítik a tartalmakat, magukba olvasztva mindent, ami eddig médium volt. Más szóval: a „véletlen napló” egy ön-összeszerelő rendszer, amelyben bármely médium saját idejében véletlenszerűen van jelen. (Galántai György)


hónapok: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12

napok: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31