2000 - A VÉLETLEN ÉVE AZ ARTPOOLBAN
(a véletlen: csak a valamihez képest és a valamin túl lehetséges)

április 20-25 - Internet.galaxis.2000 - Néprajzi Múzeum

A hazai információs társadalom fejlődését alapvetően meghatározó új programok és kezdeményezések bemutatásának helyszíne. A digitális grafikai és interaktív internet-művészeti kiállítás témája a küszöb, amelynek sokféle értelmezési lehetősége közül a szervezők hármat emeltek ki: ingerküszöb, évezred küszöb, küszöbérték.


Galántai György virtuális előadása

az evolúciós véletlenről,
az interaktív felületről,
az önösszeszerelő tudásról,
az ideális web-helyről,
a véletlen galaxisról,
és a küszöbről.


Bevezetőként a megszokott módon elindulhatnánk például Erdély Miklós egyik előadásából, az „Apokrif előadás”-ból, amelyet arra épít, hogy a forrásvizek több ezer évvel ezelőtti esővizek, és úgy dönt, hogy Biblia-olvasás közben gyógyvizet iszik, majd különféle szövegmagyarázó műveleteket végez a vízzel. Azt mondja: „Mindig is az volt a szándékom, hogy megpróbáljam egy gondolat minőségét állapottá alakítani.” - Egy másik előadása az „Előadás a kiállításról”, itt arról beszél, hogy „olyan Világegyetem tárul a mai kor embere elé, amihez nem tud teremtőt képzelni. Iszonyú arányeltolódást észlel: olyan hihetetlen mennyiségben van a Világűrben - ahol élünk - a teljesen fölösleges és minden intelligenciát nélkülöző anyag, hogy elképzelhetetlen egy olyan teremtő, aki ilyen üres világot teremt. Tehát az ember saját intelligenciáját a teremtésben sem látja viszont. Ugyanakkor a hihetetlen kvantitatív pazarlás, ami a világmindenségben és még az életben is őrződik, egy olyan Teremtőt mutat, aki ha meg akarja teremteni az embert, ahhoz olyan mennyiségű anyagot dob ki, ami aztán a véletlen segítségével feltétlenül produkál valahol egy ilyen intelligenciával megáldott lényt. Akár deistán, akár materialistán gondolkodunk, feltétlenül a véletlen szervező szerepét kell föltételeznünk, mert a véletlen képes nagyon hosszú idő alatt, nagyon sok permutáció révén - úgy látszik - létrehozni lényegesen intelligensebb szervezeteket, mint amit a mi agyunk el tud képzelni.”

Bármilyen „előadás” kezdéséhez legalább két feltételezett indulópont szükséges, jelen esetben az egyik a küszöb, a másik a véletlen. A küszöb (küszöbérték) az előadó és a véletlen (véletlen galaxis) az előadás. A két „indulópont” permutábilis kapcsolati lehetőségének érzékeléséhez egy példa szintén Erdély Miklóstól: „Az öldöklés logikája szerint, ha mindenki átlagban két embert öl meg, 32 lépésben az egész emberiség kipusztítható, tekintve, hogy egy ember kétszer nem ölhető meg.” (Morálalgebra) Eszerint a logika szerint, ha minden weblapon legalább két távoli tartalomra linket jelölnek, valahány lépésben egy ember számára az emberiség egész tudása elérhető. Ebben az esetben a világháló egy „Világ Egyetem” és minden útvonal egy virtuális előadás. Egy konkrét virtuális előadás elkészítésénél az „előadó” dolga egy permutábilis hyper-text létrehozása, a „hallgató” pedig a saját kíváncsiságából és érdeklődéséből származó energiát optimálisan használva „testre szabott” előadásában részesíti magát, vagyis a maga hangjait hallja és nincs kiszolgáltatva a hagyományos előadó időrabló önkényének.

Virtuális előadás hat változatban.
(A hatos szám véletlenül jött ki, de „nem bántam” mert utólag találtam rá két jó magyarázatot. A hatos szám a Teremtő és a teremtett közötti megkülönböztetés, illetve ellentét, a misztikus végzet száma. A magyar címerekben a csatacsillag: Legtöbbször egy hatágú csillag alakú fegyverről van szó, amelynek négy ága az égtájak irányába mutat, az ötödik felfelé, míg a hatodik ág kissé meghosszabbítva lefelé a nyelet képezi.


Az evolúciós véletlen (a lehetőség) az ingerküszöbtől függően az önösszeszerelő tudás motorja, a véletlen galaxis minden pontján az interaktív felületeken és egy ideális web-helyen.


Az interaktív felület (a kíváncsiság) az ideális web-hely elemeként meghatározza a véletlen galaxissal való kapcsolatot és mint ingerküszöb az evolúciós véletlenek által az önösszeszerelő tudás kezdőlapja.


Az önösszeszerelő tudás (az észrevétel) kiindulópontja az ideális web-hely lapjain az ingerküszöb feletti információkkal kialakított interaktív felület, amely a véletlen galaxis ismeretlen lapjaihoz kapcsolva váratlanul, de indokoltan evolúciós véletleneket képes előidézni.


Az ideális web-hely (a logika) minden lapja olyan interaktív felület amely a véletlen galaxis része és egyik küszöbértéke. Az önösszeszerelő tudás az előre nem kalkulálható evolúciós véletlen következményeként jön létre.


A véletlen galaxis (a világháló) az ideális web-helyek együttese az interaktív felület és az evolúciós véletlenek által mint az önösszeszerelő tudás folyamatosan bővülve az ingerküszöböt a legkedvezőbb hatásfokra állítja be.


A küszöb / ingerküszöb, évezred küszöb, küszöbérték (az érzékenység) arra az interaktív felületre vonatkoztatható elsősorban amelyről az evolúciós véletlenek kiindulnak, hogy az önösszeszerelő tudás által a véletlen galaxis részének létrehozzák az ideális web-helyet.


Befejezésül szeretnék emlékezni Klaniczay Tibor irodalomtudósra, aki egy római kirándulás alkalmával séta közben úgy mutatta be Rómát, hogy több ezer év szimultán idő-síkjaiban egyszerre jelent meg a művészet, a tudomány és a politika. Könnyed előadásának feledhetetlen élményét a hihetetlenül széles körű tárgyi tudásra és a pontos kapcsolatokra épített merész „háló szövő” technika jellemezte. (Galántai György)