english

ARTPOOL MŰVÉSZETKUTATÓ KÖZPONT

a természet nem épít külön törvényeket, nagy egységes törvényei vannak (Szent-Györgyi Albert)

A telematikus művészet - Az észrevétel művészete

elválasztó

ARTPOOL ESEMÉNYEK, HÍREK

elválasztó

2019. február 01.

Artpool Művészetkutató Központ, Budapest

NEP4DISSENT WG3 és WG6 workshop

A NEP4DISSENT (A New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent / Új tendenciák a kelet-európai másként gondolkodás kultúrájának kutatásában), az EU COST (European Cooperation in Science and Technology) mintegy 40 ország és 200 kutató közös kutatási programja és hálózata. A kutatás 6 munkacsoport keretében történik.

Az Artpool munkatársai közül többen (Barkóczi Flóra, Klaniczay Júlia, Kürti Emese, László Zsuzsa, Nagy Kristóf, Schuller Gabriella) tagjai a projektnek és két fő munkacsoportban érintettek: Working Group 3 (Alternative Cultures / Alternatív kultúrák) és Working Group 6 (Art and Cultural Heritage Curation / Művészet és kulturális örökség gondozása).

2019-ben az egyes munkacsoportok közös budapesti találkozója keretében a Working Group 3 és 6 Cseh Katalin, ill. David Crowley vezetésével) az Artpoolban tartott egy-egy workshopot.

NEP4DISSENT WG3 és WG 6 workshop, Artpool, 2019.
NEP4DISSENT WG3 és WG 6 workshop, Artpool, 2019.
NEP4DISSENT WG3 és WG 6 workshop, Artpool, 2019.

A budapesti találkozó és workshopok fő célja a program eddigi eredményeit összegző és a következő év támogatását megalapozó "State of the Art Report" összeállítása volt. Az Artpoolhoz is kapcsolódó 3. és 6. fejezet a kiadvány 113-137., ill. 198-222. oldalán érhetők el (pdf letöltése)

elválasztó

2019. február 01.

Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum, Budapest

Párhuzamos különidők nemzetközi szimpózium
Kerekasztal-beszélgetés: Párhuzamos intézmények

Az 1960-as évek végén, az 1970-es évek elején progresszív művészek számos kísérletet tettek arra, hogy bejussanak az állami művészeti intézményekbe, azonban ezek kudarcai miatt félnyilvános vagy fiktív intézményeket alakítottak ki.

A beszélgetés résztvevői: Kürti Emese és László Zsuzsa (Artpool), Magdalena Ziółkowska (Varsó)

Párhuzamos különidők nemzetközi szimpózium, Kiscelli Múzeum, Budapest, 2019.
Párhuzamos különidők nemzetközi szimpózium, Kiscelli Múzeum, Budapest, 2019.

László Zsuzsa, Kürti Emese, Magdalena Ziółkowska

elválasztó

2019. február 1–március 24.

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest

Iparterv50+ kiállítás
(dokumentumok kölcsönzése)

elválasztó

2019. február 11-15.

Artpool Művészetkutató Központ, Budapest

ERASMUS+. Art Archives Exchange – Educational Strategies for Contemporary Art Archives*

Teaching / Learning / Training Activity workshop hét:
a projektben résztvevő két további partnerintézmény (basis Wien, Bécs és MNAC, Bukarest) munkalátogatása az Artpool Művészetkutató Központban.

Résztvevők: basis wien: Andrea Neidhöfer, Marc Paul; MNAC: Cerasela Barbone, Adriana Oprea, Magda Predescu; Artpool: Barkóczi Flóra, Halasi Dóra, Klaniczay Júlia, Kürti Emese, Kotun Viktor, László Zsuzsa, Varga Klaudia

Szervezők, lebonyolítók: Barkóczi Flóra és Halasi Dóra

Az ötnapos workshop keretében a résztvevő archívumok kölcsönös bemutatkozásán túl elsősorban az Artpool munkamódszerével, gyűjtési gyakorlatával, digitalizálási módszereivel és az ehhez alkalmazott technikával ismerkedhettek meg a résztvevők. A workshop elméleti részét a digitalizálás problémája képezte: a Barkóczi Flóra által előzetesen összeállított olvasmánylista és a kapcsolódó kérdések megvitatásának terepe egy délutáni "olvasókör" volt. A workshop keretében sor került két további archívumlátogatásra (Lektorátus és Magyar Képzőművészeti Egyetem archívuma), valamint László Zsuzsa tárlatvezetésére a Párhuzamos különidők kiállításon.

* Az Európai Bizottság támogatása a kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely csak a szerzők nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé a kiadványban található információk esetleges felhasználásáért.

elválasztó

2019. március 18–22.

De Appel, Amsterdam, Hollandia

László Zsuzsa tanulmányútja a COST (European Cooperation in Science and Technology) program támogatásával a NEP4Dissent (A New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent) keretében.

A kutatás célja az 1979-es Works and Words kiállítás dokumentációjának feldolgozása az amszterdami De Appel kortárs művészeti intézmény archívumában, valamint a helyi szervezőkkel és résztvevőkkel készített interjúk segítségével.

A Works and Words egy tíznapos eseménysorozat és kiállítás volt 1979-ben az amszterdami De Appel-ben, mely négy közép-kelet-európai országból (Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország, Magyarország) közel 70 művészt mutatott be. Ez az egyik legfontosabb olyan művészeti esemény volt a hidegháború időszakában, mely során a nyugat-európai közönség kapcsolatba kerülhetett a vasfüggönyön túl dolgozó művészekkel és műveikkel.

elválasztó

2019. március 14–16.

Universidade NOVA de Lisboa, Lisszabon, Portugália

Artpool’s concept of “Active Archive”:
A translocal program as networking strategy in the periphery

Barkóczi Flóra előadása az Art in Periphery c. konferencián

A háromnapos nemzetközi konferenciát – mely Foteini Vlachou (1975-2017) portugál művészettörténész kutatásainak emléket állítva a művészet és periféria viszonyrendszerét vizsgálta – az Universidade NOVA de Lisboa művészettörténeti és történeti intézete szervezte.

Barkóczi Flóra előadása az Artpool elmúlt 40 éves kapcsolatépítési tevékenységének felvázolásán keresztül a geopolitikailag periférikus pozíció lehetséges újraértelmezését vizsgálta. Az Artpool kelet-európai lokális meghatározottsága, és a rendszerváltás előtti illegális működése hívta életre azt a stratégiát, amely a nemzetközi kapcsolatok építésében, az így hozzáférhetővé váló információ terjesztésében, kutatások ösztönzésében teljesedett ki – az Artpool által kidolgozott „aktív archívum” koncepció mentén. Az előadás a rendszerváltás előtti működés mellett az 1990-es években az internet megjelenésével párhuzamosan átalakuló network-hálózat működésére, illetve a Szépművészeti Múzeumba való integrálódás által teremtett új lehetőségekre is kitért. A tudatos kapcsolatépítési stratégiát a periférikus pozíció által való meghatározottság különböző elméletei (Piotr Piotrowski, Foteini Vlachou stb.) mentén mutatta be.

elválasztó

2019. április 25.

Stúdió K, Budapest

A hetvenes évek experimentális színházai
Schuller Gabriella előadása
Kísérleti Színház - Szabadegyetem sorozat keretében

Schuller Gabriella (fotó: Dunszt.sk)

A Stúdió K. és a Dunszt.sk Szabadegyetem sorozatában tartott előadás bevezetőjében a hatvanas években Magyarországon megfigyelhető kulturális nyitásról, valamint a színházi élet szabályozásának hatalmi technikáiról volt szó. Ezt követően az amatőrszínházi mozgalomból kinövő kísérleti színházak, kiemelten a Dohány utcai lakásszínház és a Najmányi László vezette Kovács István Stúdió történetét és esztétikáját ismerhette meg a hallgatóság.

Az előadást követően rendezők (Antal Attila, Boross Martin, Forgács Miklós, Szabó Veronika) beszélgettek a „kísérleti” illetve „kísérleti színház” kategóriák kortárs színházi közegben való lehetséges értelmezéseiről.

elválasztó

2019. május 14–június 14.

Fészek Galéria, Budapest

Érezze megtiszteltetésnek. Eperjesi Ágnes kiállítása
(fotók és videó kölcsönzése)

facebook esemény

elválasztó

2019. május 20–június 25.

ISBN könyv+galéria, Budapest

„Ha az elmélet nem elég”.
Válogatás a Labor fanzine-gyűjteményéből kiállítás
(fotók kölcsönzése)

facebook esemény

elválasztó

2019. június 10–14.

Fine Art Archive, Prága, Csehország

Art Archives Exchange – Educational Strategies for Contemporary Art Archives Teaching/Learning/Training Activity - ERASMUS+ workshop hét*

A workshop résztvevői: Barkóczi Flóra, Halasi Dóra, Barbora Špičáková, Irena Lehkoživová és Teja Merhar

Az öt napos workshop lehetőséget biztosított az Artpool Művészetkutató Központ két munkatársa, Halasi Dóra és Barkóczi Flóra számára, hogy tanulmányozza a prágai Fine Art Archive archívum működését, gyűjtési és rendezési elveit, adatbázisát, ezenkívül prezentálja az Artpool archívum munkamódszereit és gyűjtési technikáit. A vendéglátó prágai archívumot Barbora Špičáková és Irena Lehkoživová képviselte, a workshop harmadik résztvevője a ljubljanai Moderna Galerija archívumából Teja Merhar művészettörténész volt. Az öt napos program célja az egyes archívumok munkamódszereinek megismerésén túl az egymástól tanulás és az archívumokról való közös gondolkodás volt, emellett a helyi művészeti színtér fontosabb intézményeivel és szereplőivel való találkozás és kapcsolatépítés, távlati együttműködések kialakítása. Ennek kapcsán került elhatározásra egy Artpool archívumi kiállítás ez év szeptemberében a Fine Art Archive kiállítóterében, a DOX Centre for Contemporary Art első emeletén található könyvtár és könyvesbolt melletti „Small Tower”-ben. A DOX izgalmas épületében lévő kiállítótér kiváló lehetőséget biztosít a Fine Art Archive számára az archívumi anyagok nagyobb vizibilitást kapó bemutatására, ennek érdekében az archívum dolgozói évente 4-5 tárlatot rendeznek ezen a helyszínen.

* Az Európai Bizottság támogatása a kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely csak a szerzők nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé a kiadványban található információk esetleges felhasználásáért.

elválasztó

2019. június 14–szeptember 22.

Vasarely Múzeum, Budapest

Holdmúzeum 1969 – Művészet és világűr kiállítás

Galántai György: Magyar a világűrben hangobjektjének kölcsönzése az Artpool gyűjteményéből

Galántai György Magyar a világűrben című művét hallgatja

elválasztó

2019. július 19-28.

Művészetek Völgye, Kapolcs

MINDEN NAP SZÉP NAP
az Artpool Művészetkutató Központ / Szépművészeti Múzeum alternatív jelenléte

az 51-es körzet ez évi kiállítás-eseményét
John Cage mondata inspirálta: MINDEN NAP SZÉP NAP.

Az interaktív kiállításon egyebek mellett az 1960-as, 70-es évek tiltott avantgárd művészetének dokumentumai, Galántai György tárgymunkái és munkaeszköz-gyűjteménye, Minden nap szép nap c. új nagyméretű molinói, valamint Popper Péter előadásai láthatók.

A Galántai Ház kiállítóterében az

AMIT NEVÉN NEVEZNEK AZ VAN kiállítás
a kapolcsi fesztiválokon való részvétel 15 évét mutatja be

képekben, videóban és dokumentumokban.

A kiállítás egyben az idén 40 éves Artpool nyári projektje is.

Kurátor: Galántai György
Vendég: ISBN könyv+galéria

Sajtó:

Barkóczi Flóra: Minden nap szép nap. Beszélgetés Galántai Györggyel a kapolcsi 51-es körzetben, artportal.hu, 2019. szeptember 1.

Kürti Emese – László Zsuzsa: „Engem az információ érdekelt mindig”. Évfordulós beszélgetés Galántai Györggyel, exindex.hu, 2019. szeptember 19.

Schuller Gabriella: A Holonikus út és a Holarchia tér. Galántai Györggyel beszélget Schuller Gabriella, Balkon, 2019/9., pp. 26-31.

elválasztó

2019. augusztus 23–30.

Moderna Galerija, Ljubljana

The Big Shift: the 1990s. Avant-gardes in Eastern Europe and Their Legacy
(Summer School)

A Moderna Galerija Ljubljana és az Artpool között régóta fennálló jó munkakapcsolat folytatásaként Barkóczi Flóra tanulmányútja és részvétele a volt-szocialista országok kilencvenes évekbeli művészetére fókuszáló workshopon.

A Boris Groys és Zdenka Badovinac által szervezett hét napos workshop előadói Inke Arns, Sezgin Boynik, Boris Buden, Branislav Dimitrijević, Keti Chukhrov, Eda Čufer, Charles Esche, Marko Jenko, Viktor Misiano, Marko Peljhan, Bojana Piškur, Walid Raad, Igor Španjol, Anton Vidokle, Martina Vovk, Arseny Zhilyaev voltak.

Zdenka Badovinac, a Moderna Galerija és a Museum of Contemporary Art Metelkova igazgatói posztját huszonhat éve betöltő vezetője előadásának (Artists’ archives – war, self-histories and piracy) fókusza a művészarchívumok szerepe, helyzete és jelentősége volt.

Badovinac több alkalommal hozta példaként a Galántai György és Klaniczay Júlia által létrehozott Artpool archívumot, mint a művészarchívumok továbbfejlődésének pozitív példáját.

Badovinac elsősorban a történetiesítés folyamatához kapcsolta az archívumok szerepét: a “historicization”, illetve “self-historicization” fogalmával illetett folyamatokat állítása szerint a rendszerváltást követően a történeti feldolgozások hiányának felismerése hívta életre.

Barkóczi Flóra az MG+MSUM archívumában kutatási témájához, a művészet és az internet kapcsolatának, illetve a technológia-alapú művészeti networkok vizsgálatához keresett és talált anyagokat – tekintve, hogy az internetes művészet (net.art) születésének egyik központja a kilencvenes években Ljubljana volt. Kint tartózkodása során lehetősége nyílt a technológia-alapú művészeti gyakorlatok olyan képviselőivel is találkozni, mint Vuk Cosic, Marko Peljhan, vagy a Ljudmila kollektíva.

elválasztó

2019. szeptember 4–5. és 6–7.

Fine Art Archive, Prága

Erasmus+ és European Art Net éves találkozó

Erasmus+: A 2018 óta az Artpool és további négy művészeti archívum (basis wien, Bécs; MNAC, Bukarest; Fine Art Archive, Prága; MG+ Archiv, Ljubljana) részvételével zajló Art Archives Exchange – Educational Strategies for Contemporary Art Archives Erasmus+ projekt éves munkatalálkozójának ezúttal a prágai Fine Art Archive adott otthont. Az éves találkozó célja a vendéglátó archívum megismerésén túl az eddigi eredmények és mobilitás-programok összegzése, az archívumi munkafolyamatok különböző stratégiáinak átbeszélése, valamint külön fókuszt szenteltünk annak megbeszélésére, milyen végső produktumot tudnánk létrehozni a két éves program eredményének felmutatására.

Az Artpool részéről ilyen produktum lehet a 2019 februárjában az Artpoolban szervezett meeting alkalmából előkészített, az „archívum” témára fókuszáló olvasókör-workshop; vagy a mostani prágai találkozó során a DOX Center of Contemporary Artban rendezett kiállítás, melynek témája az Artpool 1984-es Hungary Can Be Yours! című projektje volt.

Az erasmus+ és EAN meetingek résztvevői

European Art Net:

Tekintettel arra, hogy mind az erasmus+, mind az EAN projekt koordinátora a bécsi basis wien és a két projektben résztvevő intézmények között is átfedés van így, ahogy 2018-ban is az éves találkozókra egymás után, összekapcsolva került sor kibővítve a szakmai kapcsolatépítés lehetőségét. Az erasmus+ találkozót követő két napos EAN találkozón, melyre az Artpool már harmadik éve hivatalos, olyan intézmények képviselői vettek részt, mint ZADIK, Köln; basis wien, Bécs; Institut für moderne Kunst, Nürnberg; kunstbulletin / artlog, Zürich; SIK-ISEA Zürich; documenta Archiv, Kassel; Moderna Galerija, Ljubljana; MNAC National Museum of Contemporary Art, Bukarest; Zentrum für Künstlerpublikationen in der Weserburg, Bréma; Kunst- und Museumsbibliothek, Köln.

Az EAN célja alapvetően az európai művészeti archívumi adatbázisok összehangolása és összekapcsolása, amihez hosszabb távon az Artpoolnak is érdemes csatlakoznia. A projektben résztvevő európai művészeti intézmények egy folyamatosan bővülő közös adatbázist tartanak fenn.

a fotókon: Pavlína Morganová, Lukasz Guzek, Henar Rivière, Manuela Putz

Az ezévi találkozó meghívott előadói, akik gyűjteményeiket bemutatták többek között: Pavlína Morganová (Academic Research Centre of the Academy of Fine Arts, VVP AVU, Prague), Lukasz Guzek (Academy of Fine Arts in Gdansk), Henar Rivière (Archivio Lafuente, Santander); Manuela Putz (Research Centre for East European Studies, University of Bremen).

A prágai találkozókon az Artpoolt Barkóczi Flóra és Klaniczay Júlia képviselte.

Fotók: Artpool, basis wien, Fine Art Archive

elválasztó

2019. szeptember 5–30.

DOX Centre for Contemporary Art, Prága

Commonpress 51 / Hungary Can Be Yours:
A mail art project in the context of the secret service*

A kiállítás az erasmus+ és a European Art Net éves találkozóhoz kapcsolódóan a Fine Art Archive kiállítóterében, a DOX-ban.

A kiállítást megnyitották: Jiří Hůla, Barkóczi Flóra és Klaniczay Júlia

A kiállításon a Magyarország a tiéd lehet (1984) című utolsó betiltott kiállítás digitális poszter-feldolgozása, korabeli dokumentumok – többek között a kiállításról készült titkos jelentések – és más Artpool kiadványok, plakátok szerepeltek.

Az 1984-es, a rendszerváltás előtti utolsó betiltott kiállítás és történetének dokumentációs bemutatása – nagy örömünkre – komoly érdeklődést váltott ki a megnyitón jelen lévő számos múzeumi szakember körében is.

Kurátor: Barkóczi Flóra

Fotók: Artpool, basis wien, Fine Art Archive

Facebook event

Facebook album

* Az Európai Bizottság támogatása a kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely csak a szerzők nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé a kiadványban található információk esetleges felhasználásáért.

elválasztó

2019. október 3–november 24.

Centrális Galéria, OSA, Budapest

Balra át, jobbra át. Művészeti és politikai radikalizmus a Kádár-korban. Az Orfeo és az Inconnu csoport

Kurátor: Nagy Kristóf és Szarvas Márton

Hogyan ér össze a művészeti és politikai radikalizmus? Az Orfeo és az Inconnu csoport más-más évtizedekben és módokon kritizálta az államszocializmus rendszerét, de történetük mégis megmutatja, hogy milyen feltételei és lehetőségei voltak a radikális művészeti és politikai kritikának a Kádár-korban. A világszerte megjelenő ‘68-as mozgalmakat képviselő Orfeo, és az 1970-es évek undergroundjától a ‘80-as évek politikai ellenzéke felé mozduló Inconnu csoport eltérő pályaívei megmutatják a késő szocializmus meghatározó ideológiáit és mechanizmusait… (részlet a kiállítás-ismertetőből).

Nagy Kristóf Inconnu csoportra vonatkozó kutatásának jelentős része az Artpool Művészetkutató Központban folyt és az Artpool több mű kölcsönözésével is segítette a kiállítás megvalósulását.

facebook esemény

elválasztó

2019. október 26–2020. március 22. (meghosszabbítva április 19-ig)

Hartware MedienKunstVerein (HMKV), Dortmund, Németország

Artists & Agents. Performancekunst und Geheimdienste / Artists & Agents - Performance Art and Secret Services kiállítás

Kurátorok: Inke Arns, Krasznahorkai Kata, Sylvia Sasse

Enteriőrképek a kiállításról, valamint az Artpool által kölcsözött művek Galántai György és Algol László akcióiról (Kápolnaműterem, Balatonboglár, 1973), “Artists & Agents. Performance Art and Secret Services”, HMKV at Dortmunder U, 26 October 2019–19 April 2020, fotók: Chris Franken

“... Az Artists & Agents - Performance Art and Secret Services [Művészek és ügynökök - performanszművészet és a titkosszolgálatok] nemzetközi csoportos kiállítás a titkosszolgálatok és a performanszművészet – a kelet-európai szocialista országok titkosszolgálatai által különösen veszélyesnek tartott művészeti ág – közötti interakcióra fókuszál. ...

A titkosszolgálati jelentések néha a legapróbb részletekig dokumentálják a művészi tevékenységeket; a művészi szcéna monitorozásáról, „feldolgozásáról” („megsemmisítéséről”, „likvidálásáról”) beszélnek, és információkat árulnak el az állam aktív, operatív beavatkozásáról a művészi produkcióba. Nemcsak a művészek alkalmaztak azonban performatív technikákat; az ügynököknek is „elő kellett adniuk”, hogy releváns információkat szerezzenek a performanszművészetről. ...”

Az Artpool több dokumentumfotó kölcsönzésével, valamint a kutatás támogatásával segítette a kiállítás megvalósulását (részlet a kiállítás-ismertetőből).

elválasztó

2019. október 22–23.

Vasulka Kitchen, Brno, Csehország

Artworks and documents in the context of new technologies at Artpool Art Research Center, Budapest

Barkóczi Flóra előadása az Artworks from the Digital Era in Galleries and Museums kollokviumon

A kollokvium célja, a technológiai kondícióktól függő művek létrehozása, gyűjtése és bemutatása körüli szempontok megvitatása volt a témában érintett művészeti archívumok, intézmények, személyek között. A szakmai eseményen számos, a technológia-vonatkozású művészet kutatása és megőrzése szempontjából megkerülhetetlen intézmény képviselője vett részt, többek között: Gaby Wijers (LIMA, Amsterdam); Dušan Barok (Monoskop); Jana Horáková (Faculty of Arts, Masaryk University, Brno); Michal Klodner (NFA, Prága); Peternák Miklós (C3, Budapest);

Barkóczi Flóra beszámolója a kollokviumról a PUNKT 2019.12.02-i cikkében:
Fenntartható technológia? Művészet és megőrzés kérdései a digitális korban

elválasztó

2019. október 27–30.

Villa Ichon, Bréma, Németország

PAST, PRESENT AND FUTURE OF ARTPOOL

Klaniczay Júlia előadása a Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen által szervezett 1989 – end of an old, beginning of a new world? programsorozatban az Artpool múltjáról, jelenéről és jövőjéről

Moderátor: Susanne Schattenberg (igazgató, Forschungsstelle Osteuropa)

Program-leporello letöltése (pdf)

elválasztó

2019. november 8–9.

George Enescu National University of Arts, Iași, Románia

Reciprocal Decipherments –
Circulating Works, Words, Ideas, and Agents as Constituents of the Discourse on East European Art

László Zsuzsa előadása az Exhibitions as Sites of Artistic Contact during the Cold War nemzetközi konferencián

Az 1. szekció vitáján Ieva Astahovska, Cseh-Varga Katalin és László Zsuzsa

A konferenciát a romániai “George Enescu” National University of Arts Crossing the Borders: Transnational Collaborations and Institutional Critique in Exhibitions of Eastern European Art during Late Socialism (1964–1989) című kutatási programja keretében Cristian Nae (UNAGE Iasi) és Cseh-Varga Katalin (Akademie der Bildenden Kunste, Wien) szervezték. A konferencia célja, hogy áttekintést adjon a különböző kelet-, közép és délkelet-európai művészeti színterekre vonatkozó kiállítástástörténeti kutatásokról, és ezen keresztül a kiállítások nemzetközi kapcsolatok kiépítésében játszott szerepéről a hidegháború időszakában. A kiállításokat kulturális kapcsolatok, kulturális diplomácia, intézménykritika, eszmecserék és innovatív kurátori és művészeti gyakorlatok terepeként értelmezik a szervezők a vasfüggöny mindkét oldalán. A kiállítások történetén keresztül felfejthetők azok a formális és informális kapcsolati hálók, melyek művek, művészek, és eszmék mobilitásához és különböző intézmények nemzetközi együttműködéseihez hozzájárultak.

A résztvevőkről és az előadásokról bővebben itt olvashat

elválasztó

2019. november 28–30.

Szent-Györgyi Albert Agora, Szeged

Lehetetlen realizmus –
művészeti utópiák ütközése a valósággal a rendszerváltás előtt és után

az Artpool Művészetkutató Központ szervezésében megvalósult panel a több magyarországi kutatóintézet által közösen szervezett 1989 és a rendszerváltás: A társadalmi cselekvés lehetőségei interdiszciplináris jelenkor-történeti és politológiai konferencia kertetében.

Az Artpool képviseletében Kürti Emese és László Zsuzsa Galántai György 2001-es Lehetetlen realizmus projektjének a címét felidézve több, a művészet és a társadalomtudományok összefüggéseivel foglalkozó kollégát megkeresett, a következő kérdésekkel:

Milyen (lehetetlen) utópisztikus elképzelések fogalmazódtak meg a képzőművészet területén és határterületein a rendszerváltás előtt? Miből eredt a rendszerváltás időszakának az optimizmusa? Milyen kísérletek történtek utópisztikus elképzelések realizálására a rendszerváltás környékén? A rendszerváltás után létrejövő új kontextusokban miért bizonyultak újra lehetetlennek ezek az utópisztikus modellek? Vannak-e példák a „lehetetlen” megvalósítására?

A felhívásra számos izgalmas előadás-javaslat érkezett, ezekből állítottuk össze a Szegeden, 2019 novemberében megrendezett nagyszabású konferencia össze- sen hét előadásból álló dupla Artpool szekcióját. Itt, valamint a konferencia más szekcióiban elhangzott előadások és az azokat követő viták olyan fontos, kibeszéletlen kérdéseket vetettek fel, hogy szükségesnek éreztük, hogy egy publikációban dokumentáljuk az elhangzottakat, ennek eredményeként jelent meg az Enigma Lehetetlen realizmus különszáma, ahol az Artpool panel előadásain túl még Huth Júliusz a Rendszerváltás a művészetben – 1989 és a rendszerváltás hatása a kortárs képzőművészeti intézményrendszerre című szekcióban bemutatott előadása is olvasható.

Artpool szekció I-II. programja

Lehetetlen realizmus –
művészeti utópiák ütközése a valósággal a rendszerváltás előtt és után

szervezés és moderálás: Klaniczay Júlia, Kürti Emese, László Zsuzsa

• Mélyi József: Rendszerváltás, 1983
• György Péter: A naiv és utópikus neoavantgárd valamint az önelégült szakma (a helyzet 1989 előtt)
• Kürti Emese: Az intézmény mint utópia. Rendszerváltást előkészítő művészeti intézmények és médiumok Magyarországon
• László Zsuzsa: A fogalmak áramlása – kontextuális kísérletek a konceptualizmus és a realizmus integrálására és historizációjára
• Lázár Eszter – Székely Katalin: Rebels - Művészeti akadémiák és a rendszerváltás Kelet- és Közép-Európában
• Timár Katalin: Akkor és most. A képzőművészeti intézményrendszer utópiáiról
• Barkóczi Flóra: A világháló utópiája – Internet és képzőművészet viszonya a rendszerváltást követő időszakban

A Színpad és nézőtér - Kódolás és dekódolás a Kádár-rendszer színházában szekcióban Schuller Gabriella Halász Péter rendszerváltó előadásai-ról tartott bemutatót

az esemény facebook oldala

elválasztó

2019. december 7–2020. február 1.

Miskolci Galéria, Miskolc

Pontos, mint az atomóra kiállítás

Számos archív dokumentum – meghívó, fotó – és sok plakát kölcsönözése az Artpoolból a kiállítás archív részébe, valamint a katalógusba.

Kurátor: Balázs Kata
Megnyitó-performansz: Új Modern Akrobatika (efZámbó István, Szirtes János, feLugossy László és Szemző Tibor)
(fotók és videó: Halasi Dóra)

elválasztó

2019. december 16–2020. február 23.

Capa Központ, Budapest

Eufória? Rendszerváltás-történetek Magyarországról
(kooperáció)

A kiállítás archívumokat bemutató részében - Barkóczi Flóra együttműködésével - egy, a „Magyarország a tiéd lehet!” 1984-ben bemutatott és "utolsó betiltott kiállításként" elhíresült kiállítást és ennek 1989-ben történt újrabemutatását, valamint az ekkor megrendezésre került, a betiltók és betiltottak közötti vitát felidéző anyag került bemutatásra a 2000-ben nyilvánosságra került titkosszolgálati jelentésekkel együtt.

elválasztó

Az Artpool Művészetkutató Központ 2019 évi szakmai működéséről, a központban az év során kutatott témákról, a megjelent publikációkról, az archívum gyarapodásáról bővebben szakmai beszámolónkban olvashat.

elválasztó

   

[holonikus szerveződés / holarchia 2010-től]

a holonikus szerveződés, vagy holarchia (holarchy) erőssége,
hogy rendkívül komplex rendszerek létrejöttét biztosítja

elválasztó

Az Artpool alternatív művészeti jelenléte Kapolcson