Mail Art Chro No Logy

Chuck Welch: A Mail Art – internet link.
Felhívás egy 1995-ös Networker Telenetlinkre

Welch, Chuck: The Mail Art-Internet Link, in: Eternal Network. A Mail Art Anthology, University of Calgary Press, Calgary, 1995, pp. 125–128. (Ed. by Chuck Welch)

Mi a Telenetlink?

A „tele” görög szó, azt jelenti: „távoli”, messzi. A netlink terminus pedig azt jelenti: „hálózatok egybekapcsolása”, különösen az egymástól távol eső kommunikációs hálózatokra vonatkozik. A művészek különöböző attitűdöket, értékeket és érzékenységeket osztanak meg egymással a közös kommunikációban. Az esztétikai érzékenység ha társadalmi hierarchiával és gazdasági egyenlőtlenséggel párosul, közeghatárokat hoz létre, „netrögöket”. A küldeményművészeti hálózatosodás megpróbálja túlszárnyalni ezeket a távolságokat, átrepülni a közeghatárok felett – el a Telenetlinkhez!

A mail art kommunikáció átutazza a feladók és a címzettek közti fizikai és spirituális távolságot. A küldeményművészek majd’ negyven éve élvezik az ingyenes, nyitott, gyakran szellemes vizuális és szöveges interaktív küldeményekkel operáló mail artot. A küldeményművészek keményen dolgoztak a copyright felszámolásán a szerzőiség szétszórásával. A magas színvonalú technológia távoli, párhuzamos világában a telekommunikációs művészek gyakran ugyanazon a mail arttal átszőtt kollaboratív szöveten dolgoznak. De az email művészek online hálózata szimulált, textuális, papírnélküli világ. Nem csoda, hogy a küldeményművészek, akik a kézzelfogható, tapintható, kézműves megoldásokat részesítik előnyben, még mindig a tollhoz, ceruzához, kollázshoz, festékhez és a kézzel készített papírhoz nyúlnak.

Igaz, hogy némely küldeményművész gyanakvó a művészettel és a technológiával szemben. Számukra a telekommunikáció túlságosan szapora, hamis, személytelen, a magánélettől elszakadt interakció. Ezek a küldeményművészek kívánatosnak tartják a postai kézbesítés időbeli eltolódását. A másik oldalon pedig ott vannak a telekommunikációs művészek, akik a küldeményművészeket járatlannak tartják esztétikai kérdésekben, akik elvesztek a lassú, avitt és drága postai bürokrácia útvesztőjében. E kommunikációs formák egyre inkább eltávolodnak egymástól, különösen a modoros normatív művészeti szabványok hatására. Az efféle megközelítések elhomályosítják a felfogást, hogy a művészeti kommunikáció valójában intermediális koncepció.

A művész mint hálózatépítő

A távolság a mail art és az elektronikus művészetek között gyakran inkább képzelt, mint valóságos. A küldeményművészek fejlett technológiával szembeni ellenérzése gyakori félreértés. A tömegkommunikációs eszközökkel zajló kísérletek jóval a telekommunikációs technológiák megjelenése előtt már felgyorsították a mail art evolúcióját. A küldeményművészek már az 1960-as években kísérleteztek az elektrosztatikus (copy art) technológiákkal, majd az 1980-as években figyelmük a telefaxra terelődött. A’80-as évek során olyan networkerekké nőtték ki magukat, akik az információ interkulturális átalakításáért szálltak síkra.

A küldeményművészek megtapasztalják az információs korszak formai és tartalmi sajátosságait. Bátran nyúlnak olyan értékekhez, amelyek szélesebb, globális társadalmat fognak felnevelni. Nincs abban semmi meglepő, hogy az olyan úttörő telekommunikációs művészek, mint Judy Malloy, Carl Eugene Loeffler és Fred Truck mind aktív küldeményművészek voltak a ’70-es évek elején, még mielőtt továbbléptek volna a telekommunikációs művészetek felé. Mára a múlt homályába vész, hogy a korai mail art sok idealista, demokratikus értékét ezek az úttörők átvitték a ma online telekommunikációs közösségi működésébe.

A networkerek a telekommunikációt és a mail artot inkább eszközként használják, mint korlátként. Az intermediális networkerek üdvözlik a csere azonnali, közvetlen lehetőségeit, amelyek alkalomadtán valós idejű, szemtől szembeni találkozások, kongresszusok formáját öltik. Hasonlóképpen otthon érzik magukat a postai levélfolyamban és az azt kiegészítő „turizmusban”. Mind a küldemény- és a telekommunikációs művészet alapvetései közé tartoznak a kreatív szabadság, az egyűttműködő hajlam és a mainstream művészeti rendszereken kívüli független létezés. A Telenetlink fórumát azért hoztuk létre, hogy a küldeményművészek és a telekommunikációs művészek közös interaktív szellemiségét ünnepeljük.

A Telenetlink projekt evolúciója

A nemzetközi Telenetlink 1991. júniusában jött létre a brazil művész, Dr. Artur Matuck által létrehozott Reflux Network Project művész-telekommunikációs rendszerének interaktív elemeként. Maga a Reflux Network Project olyan ambíciózus, progresszív kísérlet volt, amely 24 különböző helyszínen (egyetemi művészeti karokon, művészeti kutató központokban és magán internet címeken) működő csomópontot kötött össze. A Refluxon keresztül a Networker Telenetlink lett a mail art első aktív online kapcsolata az internet világával.

A Telenetlink aktív alkotóeleme lett az 1992-es Decentralized World-Wide Networker Congressnek (NC92). Az 1992-es évben a Telenetlink Project volt az egyetlen olyan állandó online felület, ahol a networker szerepét aktívan körüljárták. Küldeményművészek és „internet-munkások” nemzetközi csoportjai találkoztak a Telenetlink NC92 előtt és alatt. A Telenetlink email címlistáit nemzetközi szinten először Reed Altemus (Cumberland, Maine) és én kezdtük el aktívan cserélni. Ez a lista kezdett ugrásszerűen növekedni Ashley Parker Owen Global Mailjében közölt mail art magazin e-mail címlistákkal (már online a CompuServe címén), Mark Corroto Face-jében és a Telenetlink folytatólagos, internettel, ArtCommal és Post Modern Culture Electronic Journallal tartott kapcsolatában, valamint számos egyéb online forrásban.

Néhány küldeményművész meggyőződése, hogy az 1992-es Networker Congressek a kisebb 1986-os Mail Art Congressek indigómásolatai voltak. De az NC92 egy fontos dologban különbözött az 1986-os Mail Art Congressektől. Az 1992-es résztvevők más párhuzamos, marginális hálózatokkal igyekeztek interakcióba lépni; különböző underground network kultúrákat kellett építeniük, bővíteniük, bemutatniuk, riadóztatniuk és összekapcsolniuk. Ezekre a feladatokra mutatott rá a Networker Telenetlink, a telekommunikációs művészeti közösség és a mail art kultúra közti szakadék áthidalásával. Jómagam a networker szerepének megértéséhez az internetet választottam gyújtópontként. Miért éppen az internetet? Mert ez a világ leggyorsabb információs szupersztrádája, ami a művészetet új kommunikációs koncepciók felé viszi.

A mail art – internet összefüggés

Az internet a küldeményművészet párhuzamos világa, de a Telenetlink egyenesen úgy próbálta láttatni a mail artot, mint e-mail art; nagy hatásfokú globálisan használható eszköz, amely alkalmas képek elektronikus módosításához, hálózati interakciók építéséhez és online konferenciák, valamint kreatív workshopok nagyszámú résztvevőinek összegyűjtéséhez. Az internet már most is mozgalmas virtuális világ, ahol 12 millió ember hálózatosodik hozzávetőleg 1,7 millió számítógépről több mint 135 országból, beleértve a volt Szovjetunió utódállamait is. Az internetet 1972-ben rendelte meg az amerikai Védelmi Minisztérium ARPAnet programja, és úgy hozták létre, hogy egy esetleges szovjet bombatámadást is kibírjon. Ma (még!) senki sem kormányozza az internetet, kivéve a tagsági alapú alhálózatokat. A magasabb rangú állampolgártól kezdve az átlagos dolgozó emberig bezárólag bárki levelezőpartnerévé válhat az intézményrendszernek vagy az underground hálózati kultúrának.


Crackerjack Kid, Fax Trauma, U.S.A., 1992. Kollázs.

Az internet több mint 900 online hálózati csoport hírfolyamát közvetíti olyan változatos témákban, mint a könyvek, a horgászat vagy az alternatív szex. A Telenetlink kapcsolatokat hozott létre az internet Usenet Newsgroupsszal akkoriban, amikor az NC92 meghívók és hírlevelek keringtek az alt.artcomon, rec.arts.fineon és a Wellen keresztül. Ezeken a kapcsolatokon keresztül több száz networker kongresszusi üzenetet váltottak a felhasználók. Decentralizáltságában alkalmas volt a globális kongresszus konferenciáira: az internet volt az a konferencia kerekasztal, ahol a küldeményművészek és a telekommunikációs művészek bemutatkoztak egymásnak. A globális e-mail art az interneten született meg.

Nyilvánvaló, hogy minden további párbeszédet, stratégiát és internetes akciót örömmel fogad a Networker Telenetlink 1995. A hálózati interakciók számának emelkedése fontos első lépés. 1991-ben még csak két-három tucatnyi küldeményművész rendelkezett személyi számítógéppel és modemmel, főleg amerikaiak, akik olyan információs szupersztrádákon keresztül érték el egymást, mint az internet, a Bitnet, a CompuServe és az America Online. A Telenetlink 1995 1994 folyamán mail art FAXcilitatorokat szervezett és sok online kapcsolatot az interneten olyan Telenetlink adminjein keresztül, mint Dorothy Harris, Jonathan Giles, Honoria, Bandes Dessinee és sokan mások.

Telenetlinkek, outernetek és elektromos faliújságok

Az 1991-es év vége és 1993 között gumibélyegzők egy online közössége rendszeresen beszélgetett a rubber stamp artról és közölte küldeményművészeti kiállítások felhívásait a kereskedelmi Prodigy hálózaton. A Prodigy egyik networkere, Doroty Harris (Arto Posto) aktívan szervezte az egyik első, érdeklődő kezdőknek szánt online mail art kurzust. Sajnos a Prodigy rendszeren történő kapcsolattartás csak amerikaiak számára volt elérhető, akik viszont nem fértek hozzá a nagyobb, globális internet rendszerhez. Végül 1993 novemberében vált lehetővé a Prodigy felhasználók számára a hozzáférés az internethez. Addigra a Prodigy árai emelkedtek, mire a legtöbb bélyegzőművész otthagyta a szolgáltatót.

A Prodigy-n található „CorrespondenceE-mail” (emailes kapcsolat művészet) cserékkel megegyező csereformák zajlottak korábban abban a három mail art BBS-ben (Bulletin Board Services, elektromos faliújság), amiket Mark Bloch (USA), Charles Francois (Belgium) és Ruud Janssen (Hollandia) szerveztek. Ezen BBS outernetek (külső hálózatok) saját szolgáltatási palettával és online beszélgetések kezdeményezéséhez, távoli belépésekhez, fájl küldésekhez és üzenet bejegyzésekhez szükséges protokollokkal működtek. Azonban a Prodigy-hez hasonlóan a mail art BBS-ekhez hozzáférése is költséges maradt és akadozó.

A mail art Bulletin Board Service-ek olyan hostok által működtetett netlinkek, amelyek a privát küldeményművészeti kapcsolattartáshoz hasonlítanak – bárki beszállhat, de követni kell a partnered vezérfonalát, ha benne akarsz maradni a kommunikációs rendszerben. Az „outermail” BBS-ek létrehozhatnak emailes kapcsolódási pontokat az internethez. A küldeményművészeti BBS-ek nagy valószínűséggel ebben az irányban fejlődnek tovább, ahogy az internet nyújtotta lehetőségek egyre világosabbakká válnak. Jelenleg csak az elektronikus posta átkelő pontjai tudnak üzeneteket közvetíteni az outernetek és az internet között – ez a korlátozás biztosan változni fog majd a globális mátrix fejlődésével.

1991 óta a Telenetlink a networkerek közösségének elmélyült, személyközi, interkulturális fejlesztését folytatja – a résztvevők a fejlett és kevésbé fejlett technológiákat egyaránt kutatják. A Telenetlink kiterjesztésének stratégiája széles körben elterjedt, beleértve a svájci networker Hans Ruedi Fricker 1994 márciusi küldeményeit is. A Telenetlink felhívásának több ezer példányát terjesztette az ND Magazine 18. Száma, valamint Crackerjack Kid Netshaker Zine-jának 1993 szeptemberi száma is.

A Netshaker On-Line lett az internet első küldeményművészeti cyberspace elektronikus magazinja, amikor 1994. január elsején Crackerjack Kid szervezett egy csoportot Telenetlink segítőkből, akik továbbították a Netshaker On-Line-t a Prodigy, a CompuServe és az America Online felhasználóinak. A kéthavi megjelenésű Netshaker On-Line elérhető Crackerjack Kiden keresztül: cathrynl.welch at dartmouth.edu vagy hagyományos postai úton: P.O. Box 978, Hanover, NH 03755. A Netshaker nyomtatott formában is beszerezhető postai megkeresésre: Netshaker, P.O. Box 978, Hanover, NH.

A Telenetlink­kel kapcsolatos további nyilvános eszmecsere folyt az 1994-es kongresszuson, továbbá az olasz Free Dogs & Humans Values fesztiválon, amely az alternatív kreativitást ünnepelte több helyszínen Firenzében és környékén 1994. május 5 és 15 között. A Gianni Broi és Ennio Pauluzzi által szervezett Free Dog eseményei közt helyett kapott a Gianni Broi tolmácsolásában felolvasott Telenetlink felhívás, valamint hangsúlyt fektettek a szöveg széleskörű olaszországi és európai terjesztése.

Reid Wood Oberlinben (Ohio) szervezte meg 1995-ben Telenetlink Fax projektjét Eye re:CALL címmel. A résztvevők közt egyformán találunk küldeményművészeket és cyberspace művészeket; John Fowler, Karl Joung, John Held Jr., Ashley Parker Owens, Greg Little, Wayne Draznin, Artposto, Rafael Courtoisie, Guy Bleus, Ruggero Maggi, Jean-Francois Robic, valamint jelen sorok írója és sokan mások.

A Networker Telenetlink továbbra is nyitott felhívás minden érdeklődő számára. A network közösség bővítésének lehetősége, az e-mail art, mint kifejező online médium fejlődésének és új szerepek megvitatásának felkarolása szükséges és üdvözlendő. Kérlek, segíts terjeszteni az üzenetet, postai vagy elektronikus levelezés útján. Kívánatos továbbá a felkérés lefordítása további nyelvekre is.

Networker Telenetlink 1995: nyílt felhívás

A mail art kongresszus teste elhagyott minket 1992-ben / Most szellemi hálózatra van szükségünk / A szellem mindenkiben ott él / Rátaláltunk egy hálózatcsecsemőre / Megszületett a médiumgyermek / Telenetlinknek hívják / Most Netland-ben él / A networker jövője telenetlinkelve van / A mail art az email art / Faxmail art / Karold fel a gyermeket / Telenetlinkel ’95-ben!

Nyílt célok

Az 1995-ös Networker Telenetlink Év céljainak nyitott megvitatása javasolt 1994 során. Mik a Lehetőségek? Karold fel a telematikus médiumot és térképezd fel a paramétereit, fejleszd a lokális/globális közösséget, vegyél részt a kulturális kommunikáció cseréjében, kösd össze a küldeményművészet és a telematikus művészet parallel hálózati világait az interneten, a CompuServen, az America Online-on, a Bitneten és más kapcsolódó e-mail kapukon keresztül, töltsd fel a networker archívumokat, kísérletezz a telematikus technológiával, vegyél részt mint FAXcilitátor, állíts ki és vegyél részt nyilvános és privát fórumokon, vegyítsd a médiumokat: küldeményt és e-mailt, hívd életre az új évezredre vizionált networker eszméket!

Fordította: Kotun Viktor

Mail Art Chro No Logy

new projects | artpool | archive | center
| library | collections | search | contact