Mail Art Chro No Logy

Előszó a folyamatosan épülő Mail Art Chro-No-Logy[1]-hoz

2015-ben kezdtük el az itt közreadott nemzetközi küldeményművészet kronológiáját feldolgozó, online Mail Art Chro-No-Logy készítését. Galántai György és Klaniczay Júlia alkotó- és szervező tevékenysége nyomán összegyűlt, és az Artpool munkatársai által folyamatosan rendszerezett anyagok (művek, projektek dokumentációi, levelezés, publikációk) jelentették szerkesztői kutatásunk alapvető kiindulási pontját. Ezt egészítették ki egyfelől az évtizedek során az Artpoolnak adományozott küldeményművészeti / network archívumok, dokumentációk (Tóth Gábor, Mario Lara, Patricia Collins, Pete Horobin, Klaus Groh, Peter Küstermann és mások), másfelől segítségünkre volt a John Held Jr. által 1985-ben kiadott, a mail art nemzetközi kiállításait 1970-től listázó kronológia[2], valamint a Niels Lomholt által 2014-ben elindított és jelenleg is átláthatóan és jól kereshetően működő Lomholt Mail Art Archive online szájt.

A 2016-os évre Vittore Baroni meghirdette a Move Your Archives (M.Y.A. 2016) projektet, ami jelentős visszhangra talált[3]. Számtalan korábbi vagy jelenlegi résztvevő osztotta meg archívuma érdekesebb darabjait kollegáival különböző fórumokon[4]. Fontosnak éreztük, hogy ehhez a projekthez is kapcsolódva, még ez év folyamán meghirdessük készülő kronológiánkat, remélve, hogy a terület iránt érdeklődő művészek és kutatók használható forrásává válik a közeljövőben.

Szeretnénk megkérni minden látogatónkat, hogy amennyiben módja van rá, küldje el számunkra a kronológiából (és az Artpool archívumából) hiányzó dokumentumokat.

Számos olyan múltbéli projektről tudunk, amelyeket egyelőre kihagytunk a kronológiánkból, mert egy-egy utaláson, vagy felhíváson túl nem állt rendelkezésünkre semmi kézzelfogható dokumentum a projekt megvalósulásával kapcsolatban.

Már az elmúlt két és fél év szerkesztési időszakában is több művésszel vettük fel a kapcsolatot, akik dokumentumokkal segítették munkánkat. Itt szeretnénk köszönetet mondani nekik: John Held, Jr., Alexander Hirka, Larry Rippel, Herbert Rodriguez, Vittore Baroni és Chuck Welch.

Szeretnénk felhívni a figyelmet a kronológiánk mellékleteként is felfogható szöveggyűjteményére, amely a korabeli forrásértékű szövegeket tartalmazza. Ezeket magyar nyelven is elérhetővé tesszük.

[notes about the sources]

________________
[1] Kutatómunka: Kotun Viktor. Lektorálta: Galántai György és Klaniczay Júlia. Weblapterv és -szerkesztés: Galántai György, Kristóf Márton és Varga Dániel.
A szövegeket szerkesztette és kiadta az Artpool Művészetkutató Központ, Budapest, 2015–
[2] International Artist Cooperation: Mail Art Shows, 1970-1985, Dallas Public Library, Dallas, Texas, USA, 1986, 145 p. (Ed. by John Held Jr.)
[3] Lásd ezzel kapcsolatosan John Held, Jr. cikkét
[4] Lásd pl. a David Dellafiora szervezésében megvalósuló villám akciót

1962-1971 1972-1981 1982-1991 1992-2001 2002-2011 2012-2021
Mail Art Chro No Logy
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

new projects | artpool | archive | center
| library | collections | search | contact