Mail Art Chro No Logy

Jack Seiei: Az igenlő akció bevezetése
Írd alá, töltsd meg művészettel, sokszorosítsd és terjeszd!

manuscript, 2017

Egy ÚJHÁLÓ szabadság kiáltvány
(Művészet falak nélkül kezdeményezés, 2017)

1972 májusában, az interneten és az ARPANETen zajló munkálatok korai szakaszában, még a telematikus művészet megjelenése előtt, a küldeményművészek életet adtak a proto-internetnek. Ez a hálózat nem egy iskola, egy rajongói klub vagy egy egyén központi irányítása alá tartozott. A hálózatosodást huszonhat művész kezdeményezte a NET[1] (HÁLÓ) c. kiáltvány kiadásával és a hozzá mellékelt címlista terjesztésével. A két, keleti blokkhoz tartozó lengyel konceptuális művész, Jarosław Kozłowski és Andrzej Kostołowski által szervezett NET kiáltvány kilenc pontjában meghirdetett új korszak nyitottsága és piacon kívülisége a magánlakásokban, műtermekben és ezekhez hasonló terekben eredő hálóban jön létre, ott, ahol a művészeti javaslatokat megfogalmazzák. Az azonosítható központok és koordináló személyek nélkül megvalósuló kollaboratív kiadványok különböző formákban[2] történő megjelentetésére buzdították a címzetteket. Már az internet, a világháló vagy a telenetlink megjelenése előtt megfogalmazták, hogy a HÁLÓ bárhol ott lehet. Vizualizálták, hogy a HÁLÓ minden pontja kapcsolatban van más pontokkal: közöttük zajlik a különböző konceptek, projektek és megfogalmazások egyéb formáinak cseréje. 2012-ben 45 nemzetközi net művész szignálta és terjesztette a NEW-NET (ÚJHÁLÓ) c. kiáltványt. Ma, öt évvel a kiáltvány megjelenése után, veszélyes korszak vette kezdetét, mely szélsőjobboldali politikájával alapjaiban fenyegeti szabadságunkat, hogy a cenzúrától, börtöntől és kínzástól való félelem nélkül alkossunk és képzeljünk el dolgokat. Ebben a viszontagságos helyzetben minden eddiginél nagyobb szükség van a kreatív művészek megerősítésére és bátorítására, nemzetiségi, faji, vallási vagy nemi különbségekre való tekintet nélkül. Éppen ezért hoztuk létre a NEW-NET Freedom Manifesto (ÚJHÁLÓ Szabadság Kiáltványt), hogy bárki újrablogolhassa, előadhassa, aláírhassa, másolhassa, terjeszthesse, megtölthesse MŰVÉSZETTEL, küldeményművészettel, email arttal, net.arttal. Egy olyan nemzetközi kezdeményezés a miénk, amely a művészet megőrzését népszerűsíti az oktatásban, az otthonainkban, közösségeinkben és a köztereken.

*Kérlek, küldj értesítést CrackerJack Kidnek a jackkidmusic@gmail.com címre bármilyen ÚJHÁLÓ Kiáltvány 2017 együttműködéssel kapcsolatban.

A New-Net Freedom Manifesto 2017
(ÚJHÁLÓ Szabadság Kiáltvány 2017)
Művészet határok és cenzúra nélkül kezdeményezés

Minden lehetséges kommunikációs szálon hálózatosodunk, networkerek vagyunk.
Örömünket leljük a multikulturális együttműködések folyamatában.
Hozzájárulásunk egy a sok közül, mindenkiért.
Ünnepeljük az egyéniséget, a toleranciát, a decentralizációt, szembeszegülünk a marginalizációval
Eltöröljük a középpontot
Ellenállunk a központi vezetésnek
Le az oligarchákkal
Le a döntőbírókkal
Le a vállalati finanszírozással
Csak a szabad csere / szabad bARTer
Eltöröljük a művészet, tér és kommunikáció hagyományos határait
Hálózatosítjuk a művészetet
Ünnepeljük a szabad elmét és akaratot
Meta-hálózatosodunk az Éntől a Miig
NETWORKEREK VAGYUNK
Aláírók

1. Seiei Jack
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Írd alá, másold és terjeszd.


Galántai György, Klaniczay Júlia és Seiei Jack közös fényképe. Artpool, Budapest, 1994

__________________
[1] Lásd bővebben: artpool.hu (A ford.)
[2] Úgy mint könyvek, nyomatok, kazetták, diák, fényképek, katalógusok, filmek, röplapok, levelek és kéziratok. (A ford.)

Mail Art Chro No Logy

new projects | artpool | archive | center
| library | collections | search | contact