Artpool programok a Budapesti Őszi Fesztiválokon (és)

1992. szeptember 25. - október 11. - Liszt Ferenc tér (Bp.VI.)

FLUX FLAG - Fluxus zászlók c. szabadtéri kiállítás.
A fluxus mozgalom 30 évére emlékezve az Artpool 100 művésznek küldte el felhívását, amelyre18 országból 42 művész válaszolt. A kiállítást Ken Friedman idézetének felolvasásával, és elképzelésének megvalósításával Galántai György nyitotta meg.
Az idézet: Két szerzetes beszélget egy zászlóról. Lobog a zászló -mondja az egyik. Fúj a szél -mondja a másik. Ekkor ér oda a hatodik pátriárka, s ezt hallva így szól: Nem a szél, nem is a zászló, a szellem lobog. /Mu-Mon. (A kiállításhoz katalógus készült.)
Műsorok a kiállítás ideje alatt: október 3.-án Rónai Péter és Július Koller pozsonyi művészek performansza, Vető János előadása, a Hejettes Szomlyazók szép műsora, október 4.-én 900709 Zenekar, Szántó Éva performansza.

1993. szeptember 25.- október 10. - Liszt Ferenc tér (Bp.VI.)

BEN TÉR Ben VAUTIER francia művész szabadtéri kiállítása.
Előzetes program 24-én a Francia Intézetben, Ben előadása "A művészet határai (Identitás és modernitás)" címmel. A kiállítás alapötlete a fluxus gyakorlatában mindennapos szókollázsból (Maciunas) és a betűcseréből (Ray Johnson) származik: BEN(BEM) vauTiER. Miután az elnevezés meghatározta a teret, a magasba (a lámpaoszlopokra) kerültek az "okos" idézet-táblák, (A KEVESEBB TÖBB) és szintén a magasba (a fák közé) ezzel ellentétes tartalmú (HAZUG VAGYOK /BEN/) óriási méretű transzparensek. Lent a padokon a "padszövegek": személyes, megszólító, és köznapi kijelentései voltak olvashatók. A kiállítás technikai különlegessége, hogy a pódiumra írt sajátkezű Ben szöveg kivételével minden felirat számítógéppel tervezett, és fénymásolással felnagyítva készült.

Műsorok: szeptember 25,-én a "BEN TÉR" ünnepélyes megnyitása. A kiállítás fődarabja Ben pódiuma, eredeti feliratokkal, itt zajlott Ben Vautier eventje. A spontán esemény asszisztensei Klaniczay Júlia és Tóth Gábor voltak. További résztvevők Jonas Mekas, Antal Juszuf, Jugoszláv Tudósok, és a közönség. LAZAFLUX események a "BEN TÉR"-en október 2-án és 3-án. Felléptek az Artpool és a Laza Lapok vendégei. Csoportmunkák, koncertek, intermediális költészet, hangművészet, akciózene, hangobjektek, filozófikus előadások, performanszok, ego-produkciók, re-akciók, installációk, és más.

BANÁNTUDAT címmel október 9-én 16 órától Anna Banana, az Artpool vendégeként videóbemutatót tart az 1975-ös, és az 1980-as Banánolimpiáról, valamint beszámol a banánszindróma-kutatások állásáról. Az amerikai/kanadai performer és bananológus európai turnéjának 25. állomása Budapest.

1994. szeptember 24.- október 9. - Liszt Ferenc tér (Bp.VI.)

LAZA SZLOGENEK szabadtéri táblakiállítás.
A megnyitón: KOZMA György, ANTAL Juszuf, és TÓTH Gábor performansza.

Műsorok: POLYPHONIX FESZTIVÁL október 2-6. között, az Association Polyphonix-szal (Párizs) közös szervezésben. Három
helyszínen, (Kolibri Szinház/Francia Intézet/Kolibri Pince) három témában előadások: "NEMZETKÖZI HANGKÖLTÉSZETI EST", "FILM ÉS
KÖLTÉSZET
", "TRANSZFUTURISTA HANGOK", kilenc országból huszonkét művész részvételével. Az eseményt a POLYPHONIX 26-BUDAPEST c. katalógus dokumentálja.

1995. szeptember 23.- október 8. - Liszt Ferenc tér (Bp.VI.)

SAJNOS ISTVÁN SZÖVEGEI szabadtéri táblakiállítás. A kiállítást pályázat előzte meg, és az 51 pályázó 267 szövegét dokumentáló katalógus készült. A kiállításra kerülő 28 táblaszöveget maguk a pályázók választották ki szavazással.

Műsorok: szeptember 25.- 29.-én és október 2.- 6.-án VIDEÓ-EXPEDICIÓ A PERFORMANSZ-VILÁGBAN címmel a nyári bemutató bővitett és átrendezett változata. 40 óra performansz videón 20 ország mintegy 300 művészétől, a műfaj külföldi és hazai klasszikusaitól és legújabb képviselőitől. Az eseményhez katalógus készült. Szeptember 26.-án VENDÉGÜNK JEAN-JACQUES LEBEL A művésszel BEKE László és PAPP Tibor beszélget. J.-J. LEBEL igen aktívan és rengeteg irányban működik, nevéhez fűződik a híres-hírhedt párizsi happening-fesztiválok megrendezése (1964, '65, '66) és a Polyphonix hangköltészeti fesztiválok megszervezése, ezekről videóbemutató volt látható.

1996. szeptember 27. - október 13. - Liszt Ferenc tér (Bp.VI.)

KÉPKÖLTÉSZET cimmel szabadtéri táblakiállítás.

Műsorok és bemutatók: október 2-án, 4-én, 9-én és 11-én: CD-ROMOK és WEB-LAPOK, valamint megtekinthető Kapitány András videóinterjúja George Légrádyval és Sugár Jánossal a CD-Rom-ról. Az Artpool füzetek legújabb száma a HYPERTEXT cimmel megjelenő szöveggyűjtemény október 9-én lett bemutatva. A téma klasszikusainak (W. Bush, Ted Nelson, G. P. Landow és mások) "történelmi jelentőségű" írásait tartalmazza magyar fordításban.
A füzetet szerkesztette és az utószót írta: Sugár János. A szövegeket fordították: Ivacs Ágnes és Bartha Gabriella.

1997. szeptember 26.- október 12. - Liszt Ferenc tér (Bp.VI.)

KASSÁK IDÉZETEK címmel szabadtéri táblakiállítás.
110 éve született és 30 éve halott Kassák Lajos! A kiállítás a megszokottól eltérő nézőpontba helyezve idézi meg az aktivista Kassákot. Az 1920-22 közötti dadaista képverseiből és a MÁ-ban megjelent verseiből kivágott töredékekkel mutatja be az életműnek azt a szeletét, ahonnan még egészen más irányba is folytatódhatott volna a történet. (?)
Az aktivista Kassáknak köszönhető, hogy a dada Magyarországon jelen volt. Kassák folyóirata, a MA volt az egyetlen magyar nyelvű kiadvány, amelyben az akkori világ progresszív művészeti jelenségeiről folyamatosan tájékozódni lehetett. Például Richard Huelsenbeck: Dadaizmus c. írása mellett olvashatjuk Kassák képarchitektúra kiáltványát, amely Schwittersre hivatkozva a konstruktivizmus irányába már a dadán is túl kiván lépni. A kiállítás web-változatához kapcsolódóan néhány szövegoldal és link segíti a korszak és Kassák megértését.

RAKTÁR-LAT címmel alkalmi megnyitásával bemutatkozik az Artpool P60 (Budapest VI., Paulay Ede u. 60.), az Artpool - egyelőre raktárként üzemelő - leendő művészeti tere.

A SZANATÓRIUM 2 kiállítás és eseménysor a "Szanatórium 1" projekt folytatása, amely az Országos Pszichiátriai Intézet Völgy utcai kiüresedett villaépületében május 9 és 17 között volt bemutatva. Mintegy harminc festő és intermédia szakos képzőművészeti főiskolás, ill. nemrég végzett művész egymás instrukcióit követve a legkülönbözőbb műfajokban (festmény, rajz, installáció, plasztika, zene, film stb.) beszélnek a közös témáról - kinek-kinek valamilyen szorongása, fóbiája, hipochondriája - a "szanatorizmus" jegyében.
A résztvevők: Asztalos Zsolt, Ádám József, Bekő Judit, Chilf Mária, Erdei Gábor, Erdődy József Attila, Esterházy Marcell, Fóti Lázár, Gábriel Ajna, Gyarmati Éva, Haász Katalin, Harka Ágnes, Illés Erika, Iski Kocsis Tibor, Jovánovics Tamás, Kalocsai Enikő, Kallós Linda, Kokesch Ádám, Láng Imola, Nagy Krisztina, Petri Lukács Ádám, Radák Eszter, Seres Szilvia, Szemethy Orsolya, Szilágyi Teréz, Szilvásy Edit, Varga Gabriella, Varga György, Vécsei Márton, Wolsky András. Szervező: Maurer Dóra.

EMLÉKMŰ TÉR, BUDAPEST nemzetközi képeslapkiállítás a "Budapest - világfőváros" projekt részeként. Hogyan látják 1997-ben a budapesti Hősök terét a világ 21 országának 134 pontjáról az egymástól különböző kultúrák hálózatának képviselői? Egy azonos képeslap átalakításával készült képeslapok - minden kép másképp azonos. Tartalmilag az 1984-es Magyarország projekt folytatása, formailag az Artpool képeslap gyűjteményének új szerzeményei.

DOBOZMŰVEK Interaktív dobozok, fluxus dobozok, könyvmunkák, és más emlékmunkák. Nemzetközi kiállítás Marcel Duchamp 110. születésnapjára küldött munkákból 28 országból 169 résztvevővel. Az 1987-es "IN THE SPIRIT OF MARCEL DUCHAMP" című projekt folytatásaként.

Műsor: performanszok október 2-án az Artpool P60-ban, a Transart Communication 9. Nemzetközi Multimediális Művészeti Fesztivál keretében. A fesztivál témája a kommunikáció a művész és közönség között, a művészeti médiumok között, a különböző kultúrák között. Performerek: Julie Andrée Tremblay (Canada), André Stitt - Catherine Waller - Kate Ellis (Anglia), Szombathy Bálint - Milan Mumin (Jugoszlávia) A fesztivál szervezője az érsekújvári STUDIÓ ERTÉ.

1998. október 16.- november 1. - Liszt Ferenc tér (Bp.VI.)

Erdély Miklós {JÁRDA} c. táblakiállítása a Műcsarnoki életműkiállításával egy időben látható, és egy cím nélküli, talált, különös írásából készült. A szövegnek ez a speciális megjelentetése és majd a szövegösszefüggések nyelvi elemzése közelebb vihet Erdély Miklós művészeti munkásságának megértéséhez.

 

Tót Endre első járda-tábláját az Artpool P60 bejárata előtt október 19-én Sinkovits Péter avatta fel. Tót Endre aszfaltba installált táblája az "örülök, hogy ..." széria első bronzba öntött időtálló köztéri darabja. Az 1996-ban tervezett munkát a kiállítóhely bejáratánál (művészportál) az a véletlen tette aktuálissá, hogy "önösszeszerelő költészet"-ként direkt módon folytatja Erdély Miklós Liszt Ferenc téri, alkalmi {JÁRDA}-tábláit és egy más dimenzióban Altorjai Sándor aleatórikus demontázsait.
Ha Tót Endre járdába épített munkáját ezután egyfajta ("posztneoavantgard") magatartás-kanonizáció szimbólumának tekintjük, akkor a múltra épülve jövőként élhetjük meg a jelent. ("Örülök, hogy itt álltam" / álltam a sarat / állva maradtam / álltam elébe / álltam megfürödve / stb.)

Altorjai Sándor Aleatórikus demontázs vagy kép-installáció? című kiállítását október 19.-én az Artpool P60-ban megnyitotta St.Auby Tamás. Altorjai Sándor székesfehérvári utolsó emlékkiállításának (1990) katalógusában írja Beke László: "...Ez a kiállítás elsősorban arra jó, hogy ne hagyja feledésbe merülni az életművét, .." A mostani töredékkiállítás érdeme az emlékezetben tartáson túl, hogy új kontextusban mutatja meg a korábbi értékeket. A kiállítás Altorjai Sándor (1933-1979) hagyatékát gondozó Első Magyar Látványtár Alapítvány jóvoltából, Vörösváry Ákos rendezésében, Galántai György elképzeléseként a barátság és az egyidejűség okán kapcsolódik Erdély Miklós műcsarnoki életműkiállításához valamint a Liszt Ferenc téri tábla-kiállításhoz. A kiállított művek között található az ismétlődően betiltott "Festmény vakoknak" /Bocsánatot kérek!/ 1976., és a "Sugármeghajtású koporsó kék leopárddal színes rongy képében /Karácsonyra családomnak Munkácsy Mihály ihletése alapján/" 1979., - a képben egy rejtett hangszóróból Altorjai Sándor hangja szavalja Erdély Miklós "Rejtett paraméterek" c. versét.

NEMZETKÖZI INSTALLÁCIÓ FESZTIVÁL, ŐSZI VÁLTOZAT az Artpool P60-ban: bemutatásra kerültek installáció-dokumentumok, videóinstallációk és installáció-videók, hang és zenei installációk, szöveg-installációk, fotódokumentumok, poszterek, másolatok, tervek, fluxus-, mail art-, és web-diagramok.
"A különböző országok művészeinek produktumai a bemutatott anyagokban tartalmi szempontok szerint kapcsolhatók egymáshoz, így az országhatárok eltűnnek, mint a világhálón. Egészen távoli dolgok közel, közeli dolgok távol kerülnek egymástól. Az installáció kontextusaiban működik. Nem kell semmit magyarázni, mert mindenki úgyis csak a saját olvasatát érti meg és így a saját hozott "elfogultságát" is beépítve fogadja be az információt. Ez minden installáció multilinearitásának és működőképességének lényege." (Galántai György)
A hypertext és az irodalomelmélet szakértői közül sokan, amellett érvelnek, hogy "... a középpont, a margó, a hierarchia, a linearitás fogalmára épülő konceptuális szerkezetet fel kell váltani egy másikkal, ami a multilinearitáson, a csomópontokon, a kapcsolóelemeken, a hálózatokon alapul."

1999. október 15 - 31. - Liszt Ferenc tér (Bp.VI.)

AZ UTCAI LÁMPA című táblakiállítás. (Vilém Flusser nyomán)
"... a radikális rákérdezés az utcai lámpára arról tanuskodik, hogy az ember életkörülményei nem vezethetők vissza egy vagy néhány eredőre. A "radikális" szó többé nem azt jelenti, hogy a dolgok gyökeréig hatolunk, hanem azt, hogy addig a lyukig, ahol a gyökérnek lennie kellene, ha egyáltalán volna még gyökér. Ma csak ebben az értelemben tehetünk kisérletet a tájékozódásra: meg kell értenünk, hogy miért is vagyunk zavarban."

1999. október 18. - 31., Artpool P60

"LÁB-BELI DOLGOK" cimmel nemzetközi kiállítás.
A lábban, mint az ember személyes és nélkülözhetetlen természeti adottságában elválaszthatatlanul jelen vannak az intellektuális és poétikus viszonyok. Az ipari (kézműipari) jelenlét, amely a kezdetektől behozta a személyes élet terébe a művészeti, társadalmi és tudományos kapcsolódási pontokat, szintén poétikus viszonyok részévé válik. A bemutatásra kerülő művek és dokumentumok között találhatók láb-konceptek, metafizikus bakancsok, láb-dobozok, filozófikus cipőművek, talpszobrok, lábnyomok, fluxus zoknik és így tovább.

2000. október 13-29. - Liszt Ferenc tér (Bp.VI.)

28 EDE c. táblakiállítás az Ede napi fesztiválhoz kapcsolódóan.
A táblákon már nem élő, Ede keresztnevű történelmi személyek szerepelnek. Huszonnyolc teljesen különböző, nagyszerű magyar, vagy magyarrá lett ember - ismert, vagy szűk körben ismert tudósok, művészek, vagy politikusok - akik az "evolúciós véletlenek" felismerésével egymástól függetlenül országot és világot építettek.

2000. október 14-27. - Artpool P60

FOLYTATOTT MŰVÉSZET
A kiállítás válogatás, rekonstrukció és interaktív bemutató az elmúlt húsz év során szervezett 19 különböző karakterű hálózati projektből, amelyekben - a több alkotó együttműködésével létrejött közös munkákban - kimutatható a véletlen meghatározó szerepe.

Nyitó esemény október 14-én, 12-től 13 óráig:
a Hegedű utca és az Artpool P60 között
Bicikli- és gyalog-koncert (versenymű)

2001. október 19 - november 4. - Liszt Ferenc tér (Bp.VI.)

ARCHAIKUS ŐSZI PILLANATOK
Az Artpool tizedik szabadtéri kiállításának tábláin a művészi haiku XVII. századi megteremtőjének és legnagyobb mesterének, Matsuo Basho-nak őszi verseit Fodor Ákos fordításában együtt olvashatjuk a verseket fordító költő XX. századi haikuival. (sajtó)

A haiku kettőt tesz költővé, amint a szerelem kettőt, szeretővé. Leírója nem sámán, nem szónok, nem sebész; elolvasója nem alávetett, nem elszenvedő, nem tétlen. Találkozva e fókuszban, oldva oldódhatnak, gyógyulva gyógyíthatnak s válnak, míg vállalják, valami Harmadikká. Aszketikus forma, proteuszi műfaj, eleven mentalitás; időt, teret inkább teremt, mint fogyaszt. Boldogok, akik - ha egyetlen haiku pontjában is - találkozhatnak és megérinthetik egymást." (Fodor Ákos)

2001. október 19 - november 9. - Artpool P60

LEHETETLEN REALIZMUS,
az áramlás és a fogalmi művészet vidéke.
(Tanulmányi kiállítás a nemzetközi fluxus és concept art magyar vonatkozásairól)

Mint ahogy a haiku nem 17 szótag, hanem egy pillanat, "a fluxus (áramlás) igy vagy úgy a folyékony pillanat szülötte", írja Ken Friedman. "A fluxus által öltött először formát a concept art (konceptuális, fogalmi művészet), amelynek előzményei is századokkal korábbiak." A fluxus tevékenységben a magatartás (attitűd) és az élethez való viszony közel van a Zen-gyakorlatokhoz, a koanokhoz és a haiku pillanataihoz. A fluxus lehetetlen realizmusa a műfajtalan műfajokban (intermédia) és az élő köztes állapotú tünékeny cselekvésekben (event) formálódik meg. A fluxust meghaladni akaró fogalmi művészet a paradoxon- és a tautológia-kutatással szélesíti tovább a lehetetlen realizmus területét. (Galántai György)

2001. október 27 - december 7. - Centrális Galéria, Budapest

MAGYARORSZÁG A TIÉD LEHET! / Nemzetközi Magyarország
alternatív országimázs rekonstrukció háttérdokumentumokkal
az 1984-es Artpool projekt felhasználásával.

Az elmúlt években a Történeti Hivatal archívumából előkerültek azok a III/III-as dokumentumok, melyek részletes leírását és korabeli "értelmezését/értékelését" adják az 1984-es kiállításon bemutatott műveknek és a megnyitó eseményeinek. E dokumentumokat a kutatók először - egy tanulmányi kiállítás keretében - az Artpool P60-ban láthatták 2000 áprilisában.

Az Artpool és a Centrális Galéria közös kiállításán a szélesebb közönség számára is együtt láthatók az eredeti művek, a megnyitón készült korabeli fotó és videódokumentumok, az eseményről "tudósító" besúgó jelentése, valamint az 1989-es rekonstrukció dokumentumai az 1984-es "hivatalos országimázs" kontextusában.

2002. október 18 – november 3. - Liszt Ferenc tér (Bp.VI.)

ÖRÖKZÖLD KÉTSÉGEK
szabadtéri táblakiállítás az Artpool rendezésében

A táblák reklámszerűen tipografált szövegei 28 költő, filozófus és szónok mintegy 2500 éve érvényes, sőt ma is aktuális kijelentései a művészet, a tudomány és a politika jelentésköréből.

2002. október 24– november 15. - Artpool P60

PARALLEL VALÓSÁGOK
(1962)5+1=2002
MAIL, etc., FLUX (art) WORLD

A kiállítás-esemény a 40 éves (1962-2002) nemzetközi fluxus–megemlékezésekhez (francia / német / olasz / spanyol) kapcsolódik és az 5+1 téma köré szerveződik: kétség/kettősségkételkedés/kételyszimmetriákdisszimmetria/szimmetriasértésparadoxon/paranormális jelenségek és más parallel valóságok. A valóságos térben – és a virtuálisban, az interneten is – egy egységes egész világkép jelenik meg az egymástól függetlenül létező, de egymásra hatni tudó elképzelésekből összeszerelődő projektben.

a Budapesti Őszi Fesztiváltól független őszi programok

2003. októbertől – virtuálisan

Táblakiállítás a Liszt Ferenc téren

Top28
a harmadik típusúaknak ajánlott
28 op
usculum tíz év 280 táblaszövegéből

“Vannak emberek, akik írnak, mert az a véleményük, hogy
ennek még van értelme. Vannak továbbá olyanok, akik
már nem írnak, inkább visszatérnek az óvodába.
Végezetül olyanok is vannak, akik úgy írnak, hogy
tudatában vannak ténykedésük értelmetlenségének.” Flusser
esszéi
t ugyan az emberek első és második típusa számára írta,
de a harmadik típusúaknak ajánlja.

2003. november 7-21. - Artpool P60

A HARMADIK TÍPUSÚ
SZEMÉLYISÉG, MŰVÉSZET ÉS VILÁG

A nemzetközi kiállítás-esemény hármas kiindulópontja
három személy - három magatartás - három nézőpont:
Marcel Duchamp a személyiség, Ben Vautier a művészet,
Altorjai Sándor a világ megváltoztatására tesz javaslatot.

2004. november 5-19. - Artpool P60
 
Az Artpool Művészetkutató Központ őszi kutatási projektje
 
A telematikus társadalom: művészet
“a negyedik dimenzióban”

 
nemzetközi kiállítás-esemény
 
A negyedik dimenzió olyan dologgá vált, amiről beszéltek anélkül, hogy tudnák, mit jelent. (Marcel Duchamp)

2005. november 18 - 2006. február 24. - Artpool P60

az Artpool őszi nemzetközi kutatási projektje

AZ EXPERIMENTÁTOR ÉS
AZ ÉSZREVÉTEL MŰVÉSZETE


a szabadság értelmezése az apparátus és a funkcionárius viszonyában

Először, az apparátus merevsége kijátszható. Másodszor, a programjába belecsempészhetők olyan emberi szándékok, amelyek nem voltak előirányozva benne. Harmadszor, az apparátus kényszeríthető rá, hogy váratlant, valószínűtlent, informatívat hozzon létre. Negyedszer, meg lehet vetni az apparátust és termékeit, egyáltalán, figyelmünket elfordítani a dologitól és az információra koncentrálni.

Röviden: a szabadság az a stratégia, mely a véletlent és szükségszerűséget aláveti az emberi szándéknak. Szabadság az, ha az apparátus ellen játszunk.

2006. november 3, 8, 10, 15, 17. - Artpool P60

DECENTRALIZÁLT VILÁGKONGRESSZUSOK,
A MŰVÉSZET HÁLÓZATI ESEMÉNYEI (1986-2006)


IDEÁK, STRATÉGIÁK, PROJEKTEK, TÖRTÉNETEK, TALÁLKOZÓK, MŰVEK, DOKUMENTUMOK, PUBLIKÁCIÓK STB.

A kiállítás-eseményhez kapcsolódó előadások, vetítések:

3-án: Az 1992-es Hálózati Világkongresszus budapesti ülésszaka - Galántai György (Budapest) 8-án: A hálózati tevékenység megváltoztatta az életem - Peter Netmail (Minden, Németország) - Kollaborációs projektek - élő bemutató - Colette és Günther Ruch (Genf, Svájc) 10-én: Egy független művészeti laboratórium: a ZEROGLAB - Tóth Károly (Rotterdam, Hollandia) 15-én: A menekvés esztétikája - Marko Stamenkovic (Belgrád, Szerbia-Montenegro) 17-én: Migrációs esztétika - Fuchs Péter (Budapest)

2007. október 10-19. - Artpool P60

//BLINK//

Pascal Dombis és Thanos Chrysakis

helyspecifikus, interaktív hang-fény-installációja

Pascal Dombis és Thanos Chrysakis 2004 óta hoznak létre közös interaktív videóinstallációkat. Mindketten résztvevői voltak 2006 tavaszán az Artpool P60-ban megrendezett "Folyamat feltárva - Evolúciós zene és művészet" című nemzetközi kiállításnak. Akkor határozták el az Artpool P60 különleges terére egy közös mű létrehozását: ez lett a //BLINK//, melynek technikai hátterét számítógépek, projektorok, lentikuláris panelek, 62 mini-hangfal, a közönség mozgására reagáló infravörös érzékelők, cd-lejátszó, mixer stb. adja.

2008. október 10-22. - Artpool P60

a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak

1. KIS MAGYAR METRÓ BIENNÁLÉ

című kiállítása


A kiállítás koncepciója: a kiállítótérben folyamatosan egy végtelenített szöveges hangfelvétel szól és minden munka ehhez kapcsolódik. A látogató számára a vizuális művek megértéséhez - szokatlan módon – ez az audio-vezérfonal jelenti a kulcsot.

kiállítók: antalaci, Bereczki Kata, Béres Pálma, Bodolóczki Linda, Bolla Rita, Brückner János, Csábi Ádám, Gosztola Kitti, Gyalog Eszter, Gyimesi Andrea, Hegedűs Anett, Hollós Ádám, h-power, Kendra Bea, Kroó Anita, Lakatos Áron, Nádas Eszter, Nemes Márton, Peternák Anna, Takács Róbert, Tóth Angelika, Tóth Anna, Vasvári Márta, Zakar Viktória.

A kiállítás (előzetes csoportos időpont-egyeztetéssel) tekinthető meg.

[Budapesti Tavaszi Fesztivál] [események '92-től] [Artpool] [kereső]