Vilém Flusser

publikációk | életrajz | Flusser más lapokon | deutsch | english


Vilém Flusser magyar nyelvű publikációi:

Az ágy
A fotográfia filozófiája
Az írás. Van-e jövője az írásnak?
A technikai képek univerzuma felé
A történelem vége
A technikai képek hegemóniája
A város: hullámvölgy a képözönben


Az ágy
(Kijárat Kiadó, Budapest, 1996  -  a kötet anyagát válogatta és fordította: Sebők Zoltán)

A sakk
Emlékezetek
Az utcai lámpa  
(a szövegben található linkek az Artpool 1999 őszi "Utcai lámpa" c. szabadtéri táblakiállítására utalnak)
Az információs társadalom mint földigiliszta
Az ágy
Beszélgetés Vilém Flusserrel   <>


A fotográfia filozófiája
(Tartóshullám - Belvedere - ELTE BTK, 1990)

Előszó
I. A kép
II. A technikai kép
III. A fényképezőgép
IV. A fényképezés gesztusa
V. A fénykép
VI. A fényképek terjesztése
VII. A fényképek befogadása
VIII. A fotográfia univerzuma
IX. A fotográfia filozófiájának szükségessége
Fogalmak jegyzéke

Forrás: Vilém Flusser: A fotográfia filozófiája (Tartóshullám - Belvedere - ELTE BTK), Budapest, 1990
Vilém Flusser: Für eine Philosophie der Fotografie (European Photography), Göttingen, 1983
Fordította / Hungarian translation: Veress Panka és Sebesi István
Szerkesztette: Beke László
© European Photography, Andreas Müller-Pohle
© Hungarian translation: Veress Panka, Sebesi István   <>


Az írás. Van-e jövője az írásnak?
(Balassi Kiadó - BAE Tartóshullám - Intermedia, 1997)

0. Bevezetés
1. Átírás
2. Feliratok
3. Feljegyzések
4. Betűk
5. Szövegek
6. Könyvnyomtatás
7. Előírások
8. Beszélt nyelvek
9. Költészet
10. Olvasási módok
11. Kibetűzések
12. Könyvek
13. Levelek
14. Újságok
15. Papírboltok
16. Íróasztalok
17. Szkriptek
18. Digitáliák
19. Átkódolás
20. Aláírás
Utószó

Forrás: Vilém Flusser: Az írás. Van-e jövője az írásnak? (Balassi Kiadó - BAE Tartóshullám - Intermedia), 1997
Vilém Flusser: Die Schrift. Immatrix Publications (Andreas Müller-Pohle, Volker Rapsch), Göttingen, 1987
Fordította / Hungarian translation: Tillmann J. A., Jósvai Lídia
© Immatrix Publications, 1987
© Tillmann J. A., Jósvai Lídia (Hungarian translation), 1997
© Balassi Kiadó, 1997  <>


A technikai képek univerzuma felé

0. Figyelmeztetés
1. Elvonatkoztatni
2. Elképzelni
3. Konkréttá tenni
4. Billentyűzni
5. Beképezni
6. Jelenteni
7. Érintkezni
8. Szórni
9. Előírni
10. Megbeszélni
11. Játszani
12. Alkotni
13. Felkészíteni
14. Dönteni
15. Uralkodni
16. Zsugorodni
17. Szenvedni
18. Ünnepelni
19. Kamarazene
20. Összefoglalás

Forrás: Vilém Flusser: Ins Universum der technischen Bilder. European Photography, Göttingen, 1985.
© European Photography, Andreas Müller-Pohle
Fordította / Hungarian translation: Maleczki József, 2001
(Kontrolszerkesztette: Török Dalma / Translation revised by Dalma Török, 2011) <>


A technikai képek hegemóniája
Thomas Miessgang interjú Vilém Flusserrel (1991)

A beszélgetés apropója az volt, hogy A történelem vége címmel Flusser tartott egy előadást a bécsi városházán. Az interjú eredetileg a Profil című folyóiratban jelent meg nyomtatásban.
Fordította / Hungarian translation: Sebők Zoltán <>


Vilém Flusser (1920-1991)

Prágai származású "hazátlan" (ez saját jellemzése) filozófus, a nyolcvanas évek egyik legtekintélyesebb médiaszakértője. Filozófiai tanulmányait a prágai egyetemen kezdte, majd 1940-ben Londonba, egy évvel később pedig Brazíliába emigrált. Tevékenyen részt vett a brazíliai filozófiai élet megteremtésében. 1972-ben Olaszországba, később Franciaországba települt.

1961-től rendszeresen publikált brazíliai folyóiratokban, valamint hét kötete is itt jelent meg, de a nyelvi elszigeteltség miatt - akkoriban portugálul írt - európai felfedezése a nyolcvanas évekig váratott magára. Első komoly szakmai sikerét A fotográfia filozófiája (1983) című könyvének német nyelvű publikációja jelentette, majd számos könyvben, cikkben és esszében elemezte azoknak a változásoknak a filozófiai, esztétikai és lélektani következményeit, amelyeket az új médiumok (mindenekelőtt a film, a videó, a számítógép, a hologram, a cyberspace stb.) megjelenése hozott magával.    <>


Flusser más lapokon

6. nemzetközi Vilém Flusser szimpozion & eseménysorozat:
( Budapest, 1997. március 15 - 19.)
Vilém Flusser: Képeink
A TV szerepe a román forradalomban
Vilém Flusser interjú - 1992 <>

Vilém Flusser: Paradigmaváltás (Tillmann J.A. fordítása)


Vilém Flusser (deutsch)

Die Flusser Files: Wer ist Vilém Flusser?,
Magical Flusser-Tour, Alle Bücher vom Vilém Flusser,
Texte im Web, Symposium Puchheim-3/99,
Weltrevolution nach Flusser, Flusser-Surfboard

Das Flusser-Surfboard:
Texte, Interview, Biblio- und Biografishes, Sekundäres

Hyper-Lexikon: Flusser

Symposion.
Mehrsprachigkeit und Übersetzung.
Vilém Flusser, Philosoph des Vielfältigen. (2001)

manuscripte - Flusser Essays

Texte von und Gespräche mit Vilém Flusser

Vilém Flusser: Chaos, Ordnung, Freiheit

Telepolis - Vilém Flusser


Vilém Flusser (english)

On the End of History

ESSAY/ Fancies - VILÉM FLUSSER
In.: From the Logical Point of View, Vol. II, 1/93

Glossary

Towards a Philosophy of Photography

flusserstudies.net

The Freedom of the Migrant

The City as Wave-Trough in the Image Flood

Quotes

Vilem Flusser. The Glory that Touches the Stars.

Vilem FLUSSER, Fred Forest or the destruction of the established points of view (1975)

-----------------------------------------receptions/reflections-----------------------------------------

Towards a Philosophy of Photography

Elizabeth Wilson & Andreas Ströhl: On the Philosopher Vilém Flusser

imagination + machine = imachination?

Mendacious Images

Janez Strehovec: Closeness that Grows towards the User.
Phenomenological Approach to Cyberarts

Reflections on Flusser

What I am mistakenly looking for / inspired by Vilém Flusser
(Transordinator LIVE/REMIX.EDITION by Stefan Hager)


 [online publications] [Artpool] [search] • [on line publikációk] [Artpool] [kereső]